Nguyên lý bón phân cho ngô đạt năng suất cao

haivtseo

Lữ khách
#1
Cây ngô tuy thuộc họ hòa thảo, cộng họ hàng sở hữu cây lúa, nhưng thân ko rỗng như lúa. sở hữu lẽ bởi vậy nhưng mà ngô đề nghị nhiều nước, nhưng không sống được trong ruộng sở hữu nước. lúc còn bé chỉ cần đất thừa ẩm đã mang thể gây hại cho sinh trưởng của ngô, thậm chí cây sẽ chết. Ở cây ngô, bộ phận thu hoạch để làm lương thực là bắp ngô đóng ở giữa lưng chừng thân, không phải nằm ở trên đầu ngọn như cây lúa.
http://hacheco.vn/dap-nh4-2hpo4-d43.html
với 1 đặc điểm nhu yếu và khác có cây lúa là ngô hoạt động quang hợp thuộc nhóm thực vật C4. Thực vật nhóm này với công trình quang hợp trước tiên với 4 gốc các bon, chẳng phải 3 các bon như ở cây lúa. Đặc điểm này vô cùng cần thiết, khiến cho ngô mang khả năng tạo năng suất sinh vật và năng suất kinh tế cao hơn lúa, trong cộng 1 khoảng thời gian sinh trưởng.
http://hacheco.vn/amoni-bicacbonat-–-nh4hco3-d42.html
Năng suất ngô cao hơn lúa là nhờ cường độ quang hợp ở cây ngô to hơn cây lúa. Mặt khác để sở hữu năng suất sinh vật và năng suất kinh tế cao như vậy, ngô nên được sản xuất một lượng dinh dưỡng cũng cao hơn lúa. Ví dụ, một ruộng ngô cho ta 10 tấn hạt, cây lấy đi khoảng 269 kg N, 111 kg P205 và 269 kg K20, cộng sở hữu 56 kg Mg, 34 kg S, 19 kg Cl. Trong lúc đó để đạt 10 tấn lúa có độ ẩm 14%, cây lúa lấy đi khoảng 160 - 180 kg N + 30 - 40 kg P205 và 18 - 210 kg K20/ha.

nhưng lúc khuyến cáo lượng phân bón cho ngô thì không hề chất gì, cây lấy phổ biến ta đề nghị bón phổ biến, nhưng mà còn căn cứ vào khả năng phân phối từ đất cho cây để bón. Ví dụ, với giống ngô chín trung bình và muộn, trên đất phù sa, không tính 8 - 10 tấn phân chuồng hoai, đề nghị bón 150 - 180 kgN (326 - 391 kg ure), 70 - 90 kg P205 (430 - 560 kg super lân hay lân nung chảy) và 80 - 100 kg K20 (133 - 167 kg phân kali/ha). Trên đất bạc màu thì lượng kali khuyến cáo bón tăng lên khoảng 50%.

nguyên lý bón phân cho ngô là dựa trên nhu cầu cây lấy đi bao nhiêu chất dinh dưỡng, ta cần bù lại số chất dinh dưỡng tương đương để duy trì độ phì nhiêu của đất, làm cho năng suất vụ sau ko bị sút giảm so mang vụ trước.

Trong những khuyến cáo đề cập trên, không tính phần gốc ngô còn đánh dấu trong ruộng sẽ tiếp tục trả lại chất hữu cơ và một phần chất khoáng thì bón thêm 8 - 10 tấn phân chuồng cũng sẽ đóng góp thêm chất hữu cơ và khoáng với số lượng tổng số hơi to.

vì vậy, lượng phân nguyên chất cả N, P và K khuyến cáo bón thêm sẽ dựa trên lượng thành quả ta dự định yêu cầu bắt buộc đạt để có thể đạt năng suất 6 - 7 tấn ngô hạt trên khoảng trống rộng. Trên đây là khuyến cáo lượng phân bón từ phân đơn (ure, super lân và kali).

Trong thực tế đa dạng nông dân với phân gì bón phân đó, thỉnh thoảng phối hợp phân đơn có phân NPK nhưng ko nắm vững hàm lượng dinh dưỡng sở hữu trong từng mẫu phân, bắt buộc số lượng và tỷ lệ giữa các chất dinh dưỡng rất không giống nhau, dẫn đến lãng phí phân nhưng mà năng suất không cao, với lúc đạt năng suất cao nhưng mà tiêu pha phân hơi to, khiến giảm hiệu quả kinh tế mà môi trường thêm ô nhiễm.

Để dùng cho SX ngô ở vùng đồng bằng ở miền Bắc, Bình Điền đãSX 2 chủng loại Ngô một và Ngô 2, được nông dân dùng rất phải chăng. Ví dụ, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, năm 2006 nông dân dùng nền phân bón 400 kg phân chuồng + 20 kg phân lân + 16 kg phân ure và 7 kg phân kali/sào 500 m2. Tính ra tương đương có 204 kg N + 92 kg P205 và 117 kg K20/ha; tổng cộng NPK là 413 kg.

Còn nền phân Đầu Trâu sử dụng 2 chủng loại Ngô một và Ngô 2, cũng bón 400 kg phân chuồng, 22 kg phân ngô một và 10 kg phân ngô 2/500 m2. Tính ra tương đương sở hữu 146 kg N + 85 kg P205 và 87 kg K20/ha. Tổng NPK là 318 kg/ha, chiếm được năng suất là 5,67 tấn ngô hạt/ha, cao hơn đối chứng là 640 kg ngô hạt/ha và lời rồng tăng hơn đối chứng là 2.279.600 đồng/ha.

Hiện Bình Điền còn với phổ biến cái phân khác như NPK tạo ra 19-12-6+TE vô cùng thích hợp cho các quá trình sinh trưởng ban đầu của ngô, sử dụng để bón lót và thúc khi cây còn non. lúc bón lót, chỉ dùng khoảng 150 kg/ha (15 kg/1.000 m2), bón phân theo hàng, sau đó lấp lớp đất mỏng rồi trỉa hạt để hạt ngô ko tiếp xúc mang phân lúc mọc mầm.

Ở những tỉnh miền Bắc sử dụng Đầu Trâu bón lót để bón trước khi gieo. Bón thúc lần 2 cũng sử dụng mẫu phân Đầu Trâu vững mạnh, bắt buộc bón sớm khi ngô cho 4-6 lá, lượng bón khoảng 250 - 300 kg/ha (20 - 30 kg/1.000 m2). Bón vào rảnh rỗi rồi vun đất cho gốc, hạn chế bón quá sát gốc làm xót cây.

mẫu NPK chắc hạt 16-6-19+TE mến mộ cho bón thúc lần cuối, tức là lúc ngô đã sẵn sàng xoắn nõn, phân hóa cờ, lượng bón khoảng 250 - 300 kg/ha (25 - 30 kg/1.000 m2). cách bón cũng như lúc bón thúc lần đồ vật 2.