Nguyệt Quới Mini

  • Thread starter Hiếu_An Đ
  • Ngày gửi
Chia sẽ cùng diễn đàn cây nguyệt quới quái:huh:
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
 dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Xin chào bạn hieuandong đến với diển đàn Nông Nghiệp Việt Nam, tôi dovanlo đây. Bạn quấn dây to hơn và thưa hơn để uốn cành rơi cho nó cầu kỳ thêm sẽ đẹp hơn đó
 
H

Hiếu_An Đ

Thành viên mới
Xin chào bạn hieuandong đến với diển đàn Nông Nghiệp Việt Nam, tôi dovanlo đây. Bạn quấn dây to hơn và thưa hơn để uốn cành rơi cho nó cầu kỳ thêm sẽ đẹp hơn đó
Cảm ơn Bác đã chia sẽ kinh nghiệp.
Chúc bác vui khỏe!
 

Quảng cáoTop