Nha máy Phân Vi Sinh Nguyên Xanh - Tim Đại Lý phân phối

  • Thread starter diendan720
  • Ngày gửi
D

diendan720

Guest
#1
<p><font size="3"><strong><span style="background-color: #009900">Ph&acirc;n vi sinh Nguy&ecirc;n Xanh</span></strong></font>, <font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo:</font></p><p>1) Ph&acirc;n Hữu cơ vi sinh 30-&gt;40% l&agrave; ph&acirc;n G&agrave; (nguồn ph&acirc;n c&ocirc;ng ty tự nu&ocirc;i g&agrave;)</p><p>2) Ph&acirc;n&nbsp; Hữu cơ vi sinh nguy&ecirc;n liệu c&ograve;n từ mỏ than b&ugrave;n 100% <br /></p><p>3)Ho&agrave;n trả to&agrave;n bộ&nbsp; chi ph&iacute; 2 chiều khi đến viếng thăm nh&agrave; m&aacute;y khi k&yacute; kết hợp đồng đại l&yacute;. <br /></p><p>Li&ecirc;n Hệ: MThang&nbsp; 0943.091.499- thanglm7980@yahoo.com.vn<br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le minh thang
- Địa chỉ: Thôn 1 - xã Ea Đar - Huyện EaKar - Tỉnh Đắk lắk
- Điện thoại: 0943091499 - Fax:
- email: thanglm7980@yahoo.com.vn
 

D

diendan720

Guest
#3
có nhận đại lý ở xa không?

nhan dai lý ở mọi miền đất nước... quan trong số lượng... hãy liên hệ
 

Đối tácTop