Nhà Phân Phối Con giống Gà , Vịt , Vaccine. dụng cụ chăn nuôi, lò ấp trứng gia cầm....

  • Thread starter Nguyá»…n Trọng Sỹ Đà Nẵng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Trọng Sỹ Đà Nẵng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Sỹ Đà Nẵng
- Địa chỉ: 245 Trường Chinh . TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0905006996 ::: FaX
- email: nguyenvanhai7777777@yahoo.cpm.vn
================================

<p align="left"><strong>DOANH NGHIỆP TH&Agrave;NH LONG&nbsp; GROUP<br /></strong></p><p>245 Trường Chinh TP đ&agrave; Nẵng</p><p>DĐ : 0905006996</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; TH&Ocirc;NG B&Aacute;O</p><p>DN chuy&ecirc;n b&aacute;n </p><p>-Con giống: g&agrave; con c&aacute;c loại: ta, lp, lai , si&ecirc;u trứng, sao, aicap,g&agrave; trắng..... vịt c&aacute;c loại si&ecirc;u trứng , si&ecirc;u thịt, ngan ph&aacute;p.......<br /></p><p>&nbsp;-Vaccine: nội ngoại c&aacute;c loại..d&ugrave;ng cho gia s&uacute;c , gia cầm.</p><p>-Thuốc th&uacute; y: n&ocirc;i ngoại.</p><p>-C&aacute;c dụng cụ chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp.....</p><p>- Đặc biệt chuy&ecirc;n b&aacute;n l&ograve; ấp trứng gia cầm từ nhỏ (200 quả)đến lớn .</p><p>*Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0905006996 (A Nguyễn Trọng Sỹ) </p><p>*Tư vấn miễn ph&iacute; về lĩnh vực chăn nu&ocirc;i th&uacute; y <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top