Nhận cung cấp dế giống,bao tiêu sản phẩm dế thịt

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Cơ sở chăn nu&ocirc;i Ho&agrave;ng B&aacute;ch chuy&ecirc;n cung cấp dế thịt đ&atilde; so chế v&agrave; chưa qua sơ chế,dế giống cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh,c&aacute;c của h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc,đảm bảo chất lượng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Để biết thi&ecirc;m chi tiết,xin&nbsp;li&ecirc;n hệ :cơ sở chăn nu&ocirc;i Ho&agrave;ng B&aacute;ch,th&ocirc;n N&agrave; Tấc,x&atilde; Phong Hu&acirc;n,huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">tel:0975081771,gặp B&aacute;ch.<p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top