Nhận cung cấp Gà trống thiến, Gà mái dầu, gà ta thịt

Tonny

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">* Qui c&aacute;ch: Giao G&agrave; sống hoặc G&agrave; l&agrave;m sẵn</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">* Xuất Xứ: G&agrave; nu&ocirc;i to&agrave;n bộ tại trang trại Minh Quang (G&agrave; thả vườn C&acirc;y G&aacute;o &ndash; Trảng Bom, Đồng Nai)</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">* Thức ăn cho g&agrave;: Bắp hạt, c&aacute;m gạo, l&uacute;a, bột c&aacute;, rau muốn, rau lang.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">* Gi&aacute; cả như sau:</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">- G&agrave; trống thiến: 130,000 đồng/kg. (G&agrave; trống thiến b&igrave;nh qu&acirc;n 3,2kg ~ 3,5kg/con)</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">- G&agrave; m&aacute;i dầu: 115,000 đồng/kg. </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">- G&agrave; m&aacute;i: 95,000 đồng/kg (1,3kg/con ~ 1,5kg/con)</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">- G&agrave; trống: 1,5kg/con ~ 1,8kg/con: 85,000 đồng/kg.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">+ Số lượng lớn, đảm bảo thường xuy&ecirc;n theo đơn đặt h&agrave;ng</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">+ Nếu qu&iacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu l&agrave;m g&agrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu th&ecirc;m 10,000 ng&agrave;n đồng/con.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: #444444">Một số lưu &yacute; khi gọi đặt h&agrave;ng: </span></strong><span style="color: #444444"><p>&nbsp;</p></span></font></font><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">- Alo đặt h&agrave;ng trước để chắc chắn c&oacute; h&agrave;ng. (Vd: Trưa ng&agrave;y mai qu&yacute; kh&aacute;ch ăn th&igrave; tối alo 1 tiếng cho trang trại, chiều ăn th&igrave; s&aacute;ng đặt h&agrave;ng <p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">- Khi qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; y&ecirc;u cầu đặt h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiến h&agrave;nh l&agrave;m thịt sạch sẽ (rửa, s&aacute;t muối sạch sẽ...), hoặc luộc sẳn. <p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">Sau khi l&agrave;m xong h&agrave;ng sẽ được chuyển tới tận tay qu&yacute; kh&aacute;ch trong thời gian nhanh nhất <p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">- Chỉ nhận đơn h&agrave;ng mua từ 2 con trở l&ecirc;n<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">- Nguồn h&agrave;ng: Tất cả g&agrave; của trang trại đều c&oacute; giấy khai sinh ở Đồng Nai. <p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">Xin li&ecirc;n hệ: <p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: #444444"><font size="3"><font face="Times New Roman">Trang trại Minh Quang<p>&nbsp;</p></font></font></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ấp T&acirc;n Th&agrave;nh, C&acirc;y G&aacute;o, Trảng Bom, Đồng Nai</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Số di động: 0906 3000 66</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">E-mail: dodai29@yahoo.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Đại
- Địa chỉ: 401 Lô C, C/C Phạm Viết Chánh, P.19. Q.Bình Thạnh, HCM
- Điện thoại: 0906 3000 66 - Fax:
- email: dodai29@yahoo.com
 

Top