Nhan gia cong say kho Ot

  • Thread starter Anh Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Nguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Nguyen
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Tel, Fax: 0945353564 ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="3">Chung toi chuyen gia cong say kho Ot, hat dieu, va cac mat hang nong san khac. He thong may say cong nghiep voi cong suat lon &amp; rat chuyen nghiep. Dam bao chat luong ve mau sac &amp; do am du tieu chuan xuat khau.</font></p><p><font size="3">Moi chi tiet xin lien he: 0945353564.</font></p><p><font size="3">Cam on.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top