Nhận phục hồi vườn tiêu bị bệnh

  • Thread starter tuvannlnpmt
  • Ngày gửi
T

tuvannlnpmt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Minh Triết
- Địa chỉ: 503 Lê Thánh Tôn, Pleiku
- Tel, Fax: 0914 380 752
- email: minhtrietpleiku@yahoo.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH tư vấn dịch vụ NN PMT nhận tư vấn phục hồi c&aacute;c vườn c&acirc;y bị bệnh.</p><p>Li&ecirc;n hệ: 0914 380 752 gặp anh Triết</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx