Nhập gà mỹ về vn, gửi gà mỹ về vn, gà mỹ, bán gà mỹ

#1
[FONT=&quot]
DỊCH VỤ NHẬP GÀTỪ MỸ VỀ VN $280/con/thùng
<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] Chúngtôi rất cảm ơn quý khách đã tin tưởng mua gà mỹ và thuốc cho gà mỹ tạiwww.gamy.com.vn trongthời gian qua. Hiện nay chúng tôi đã hòan tất thủ tục nhập gà từ mỹ về VN vớigiá thấp nhất$280/con/thùng. Thùngcarton của chúng tôi lọai to có lỗ thóang khí hình kim cương, lọai thùng to làmcho gà cảm giác thỏai mái chống stress khi vận chuyển xa. Các bạn có thể thamkhảo hình thùng dưới đây.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]
<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]
<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]BÁN GÀ MỸ, GÀ PERU, GÀASIL, GÀ TRE MỸ, GÀ TRỐNG GÀ MÁI LÀM GIỐNG NHẬP TỪ MỸ VỀ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG. GÀĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIỐNG TỐT. GIÁ PHẢI CHĂNG$7000 -> $1,100.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]VUI LONG LIENHE:Cô Lan: 0945 538739<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Email:info@gamy.com.vn<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]www.gamy.com.vn<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot].[/FONT]
 

Top