Nhím 115

#1
thưa các anh chị
tôi có một đôi nhím 7thang tuổi đang nuôi rất chóng lớn tự nhiên mấy hôn nay ít vận động nghi nghi tôi đuổi thử thì phát hiện chân sau có hiên tượng (bại liệt)không rõ chính sác bệnh ji mong anh chị có kinh nghịêm giúp đỡ. có thuốc ji chữa bệnh này không, ai đã từng gặp làm ơn chỉ giáo cảm ơn nhiều
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top