NHÍM- BÁN NHÍM SINH SẢN

  • Thread starter Mr Hoai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr Hoai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Hoai
- Địa chỉ: Bình Phước
- Tel, Fax: 0982.124.139
- email: vungla@yahoo.com
================================

<p align="center"><font color="#0000ff" size="6">TRẠI NH&Iacute;M T&Acirc;N PH&Uacute;</font></p><p align="center"><font color="#0000ff" size="6">CUNG CẤP NH&Iacute;M SINH SẢN</font></p><p align="left"><font size="6">Địa chỉ 1: Đồng Xo&agrave;i- B&igrave;nh Phước</font></p><p align="left"><font size="6">Địa chỉ 2: B&ugrave; Đốp- B&igrave;nh Phước</font></p><p align="left">&nbsp;<font size="6">Điện thoại: <font color="#0000ff">0982.124.139</font></font></p><p align="left"><font size="6">Gặp Mr Ho&agrave;i</font> </p><div style="text-align: center"><img id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://i948.photobucket.com/albums/ad322/khoanguyen28584/P1010011.jpg" border="0" /></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top