Nhím Giống Địa Chỉ Bán Nhim: Lào Cai Bán Nhím Giống .Nhím Thịt

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: Bảo yen _ Lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">K&iacute;nh Ch&agrave;o&nbsp; B&agrave; Con <img title="Frown" alt="Frown" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" border="0" />&nbsp; Hiện Trang Trại&nbsp; em c&oacute; cung ứng Ra Thị trường Một Số Sản Phẩm : </font></p><p><font size="4">NH&iacute;m: Nh&iacute;m Giống 3 Th&aacute;ng tuổi , NHim gio tu 4kg &gt;&gt; 7kg , Nh&iacute;m truong Th&agrave;nh , Nh&iacute;m&nbsp; Đang Mang thai&nbsp;&nbsp; &gt; Nh&iacute;m Thịt </font></p><p><font size="4">Lợn Rừng Giống + Lơn Rừng Thịt </font></p><p><font size="4">Đến Với Trang Trại b&agrave; Con Sẽ Được Cung Cấp Con Giống Đảm Bảo&nbsp; Chất Lượng . gi&aacute; Cả Hợp&nbsp; l&yacute;&nbsp; . Hướng D&atilde;n Kỹ Thuật&nbsp; Chăn Nu&ocirc;i . X&acirc;y Dựng CHuồng Trại . Giấy Tờ Hợp L&yacute; . B&agrave; Con C&oacute; Nhu Cầu Li&ecirc;n hệ Trục Tiếp&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">A Vinh&nbsp; ;&nbsp; Địa Chỉ Phố R&agrave;ng _ Bảo Y&ecirc;n _ L&agrave;o Cai </font></p><p><font size="4">SDT 0988979345 </font></p>
 

Đối tácTop