NHÍM GIỐNG ,THỊT - RẮN LONG THỪA CÁC LOẠI -HỖ TRỢ ĐẦU RA

  • Thread starter GIA HUY
  • Ngày gửi
G

GIA HUY

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="2">CẦN B&Aacute;N 4 CON RẮN LONG THỪA ( HỔ H&Egrave;O- HỔ VỆN ) BẠCH TẠNG QU&Yacute; HIẾM </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Ocirc;NG DỤNG : CẮT TIẾT PHA RƯỢU + UỐNG MẬT&nbsp; TĂNG CƯỜNG SINH L&Iacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NG&Acirc;M RƯỢU NGUY&Ecirc;N CON UỐNG MỖI Đ&Ecirc;M </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; : 3TRIỆU / CON ( KHOẢNG 1KG )</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NGO&Agrave;I RA C&Ograve;N CUNG CẤP RẮN LONG THỪA GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

G

GIA HUY

Lữ khách
#2
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M -RẮN C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; NH&Iacute;M T4/ 2012 :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON : 2.5 TRIỆU/ CẶP ( 3-4 KG/C0N )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 10T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 8T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT C&Ograve;N SỐNG NGUY&Ecirc;N CON : 300.000/ KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT M&Oacute;C H&Agrave;M L&Agrave;M SẴN NGUY&Ecirc;N CON : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ ( ĐẶC BIỆT CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M THỊT GIẤY TỜ HỢP LỆ CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG ĐẶC SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 150.000-250.000/CON ( T&Ugrave;Y THỜI ĐIỂM )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỨA : 4-500 GRAM : 400.000/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 4.000.000/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 
Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#3
lưng rắn còn trắng hết ko anh hay còn màu xám
 
TRANHUUHAU

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#4
Hiện nay có rắn giống chưa Anh Gia Huy rắn 7 ngày tuổi bao nhiêu 1 con ? mong trả lời sớm
 

Đối tácTop