Nhím giống Tỉnh Hải Dương - Huyện Nam Sách- Xã Nam Hồng.

  • Thread starter thienhang
  • Ngày gửi
T

thienhang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thienhang
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Trại Nh&iacute;m Nam Hồng hiện nay c&oacute; một số cặp nh&iacute;m 2 th&aacute;ng tuổi, 4 - 8 th&aacute;ng tuổi, Nh&iacute;m sinh sản. B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i nh&iacute;m v&agrave; mua con giống xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</p><p><strong>Trại nh&iacute;m Nam Hồng - Nam S&aacute;ch - Hải Dương. ĐT: 0982756454; 0904425645.</strong></p>
 

Đối tácTop