NHÍM HẬU BỊ- NHÍM BỐ MẸ CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: AP BÀU ĐIỀU -PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: ng-chau@takakovietnam.com
================================

<p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </strong></p><p><strong>HƯỚNG DẨN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I-CHUỒNG TRẠI</strong></p><p><strong>CUNG CẤP NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI</strong></p><p><strong>ĐẶC BIỆT L&Agrave; NH&Iacute;M HẬU BỊ- NH&Iacute;M BỐ MẸ CHẤT LƯỢNG TỐT </strong></p><p><strong>BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON VỚI GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG </strong></p><p><strong>GI&Aacute;&nbsp; 26-28T/CẶP</strong></p><p><strong>ĐT : 0903027776</strong></p><p></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top