Nhím kiểng 200k/pé

#1
Hiện tại mình có vài cặp nhím kiểng cần bán giá như sau:
Đực trắng, muối tiêu: 200k/pé.
1 cặp ( đực trắng, cái muối tiêu hoặc cái trắng đực muối tiêu) 350k.
Xin liên hệ số 01684803567 ( gần Đại Học Nông Lâm, 42 đường 18, khu phố 5 phường Linh Trung, Thủ Đức)
 

Top