Nhờ các bác chỉ dùm cách ủ phân Heo để cho trùn quế an

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quang Dũng
- Địa chỉ: Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0903385447
- email: qdung744@yahoo.com.vn
================================

<p>Nh&agrave; em c&oacute; nuoi 50 con heo v&agrave; một ao c&aacute; , th&ecirc;m 500 con G&agrave; </p><p>Em t&iacute;nh nuoi trun quế nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch ủ ph&acirc;n cho hoai để cho Tr&ugrave;n an </p><p>Xin c&aacute;c b&aacute;c chỉ d&ugrave;m </p><p>EM c&aacute;m ơn nhiếu !!!!!!!!!!&nbsp;</p>
 


Bên box trồng trọt cũng đã có bài viết và giới thiệu sản phẩm, post vài link cho bác tham khảo
http://agriviet.com/nd/480-phan-huu-co---phan-vi-sinh-vat/

Hướng dẫn làm phân bón hữu cơ tại nhà
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=1467
Nấm đối kháng Trichoderma
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=916

Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề gì cần tham khảo, bạn có thể gửi tiếp nghi vấn, anh em biết gì thì nói đó
 


Back
Top