Nhờ chỉ giáo về cây của tribonsai - dương

  • Thread starter tribonsai
  • Ngày gửi
NguyenPhatLoi

NguyenPhatLoi

Nhanong.Com
up lại hình
 
T

tungbonsai

Lữ khách
Tội nghiệp cây dương của bạn quá, sao bạn không nhổ cỏ và chùi sạch rong rêu cho nó đi. Nếu bạn không chăm sóc tốt, những cái rễ quan trọng bị mục bể, cây mất đẹp bạn sẽ hối hận đó. Theo tôi cây dương của bạn cao quá so với dáng rồi, còn chỉnh sửa thế nào phải chờ các bậc đàn anh thôi...
 

Quảng cáoTop