Nhờ góp ý tạo dáng cây Nguyệt quế

  • Thread starter trannhhuylqd
  • Ngày gửi
trannhhuylqd

trannhhuylqd

Lữ khách
#1
Mình có cây nguyệt quế đã trồng trong chậu. Xin nhờ anh em trong diễn đàn góp ý tạo dáng giúp. Xin cảm ơn.
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC3.upanh.com%2F27.90.34347752.Ooz0%2Fnh0313.jpg&hash=0059671cde4052cb595c770519cf81e1

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.90.34347757.PIO0%2Fnh0314.jpg&hash=202a2e586e053cab53395b8b6eb773d3

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC0.upanh.com%2F27.90.34347719.qzp0%2Fnh0310.jpg&hash=9549c42fd8c328f0c8bde9000713c8ae

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC1.upanh.com%2F27.90.34347730.hTI0%2Fnh0311.jpg&hash=5603aa2af5f35787ae5bcef72cdd3e25

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.90.34347737.zms0%2Fnh0312.jpg&hash=139501722c73a58956c07b8294088646
 

Đối tácTop