Nhờ vẽ giúp thế cây lộc vừng

  • Thread starter trannhhuylqd
  • Ngày gửi
trannhhuylqd

trannhhuylqd

Lữ khách
#1
Kính nhờ các tiền bối trong diễn đàn vẽ giúp thế cây lộc vừng của em. Phải tạo dáng như thế nào cho đẹp. Xin cảm ơn.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fng8.upanh.com%2Fb2.s3.d1%2F14745e023ff2a4efb8e865a3c0dea5d9_38546588.nh0321.jpg&hash=ddc33d946a9f1e321ca8d928a6e256f6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fng5.upanh.com%2Fb2.s4.d3%2F455d203b23f8c565cb901ec5129148e9_38546595.nh0324.jpg&hash=73986301cb6a8d929410221c6d2ab7aa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fng7.upanh.com%2Fb6.s8.d2%2F4b86534b71ba178253f282d3d35265de_38546607.nh0325.jpg&hash=25910613787517d5af066df59660f3c0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fng8.upanh.com%2Fb1.s1.d2%2Faea96a14d6362d64d993e0bc0d5e8ae7_38546618.nh0326.jpg&hash=ba6eeb5fc408c34f2257d9466edd167c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fng1.upanh.com%2Fb5.s10.d2%2F1fb34b1abe10f6ffde7521a53db3ea47_38546621.nh0327.jpg&hash=59c538b685b6a76250b3576ffc68ae4a
 

Đối tácTop