Thảo luận Nhóm Iron Wood _ gỗ Siêu Cứng và Nặng

  • Thread starter DQKhanh
  • Ngày gửi
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
K liệt kê vài loài Iron Wood đã có mặt tại Việt Nam . Trong đó có vài loài là Bản Địa Việt Nam , vài loài khác là cây nhập khẩu .
Loài đầu tiên : Guaiacum Sanctum
Loài cây nhập nội vào Việt Nam từ 5 năm trước . Cây cực kỳ chậm lớn : gỗ tỉ trọng 1,3 . Cây trên hình là cây 2 năm tuổi
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfHP26IO.jpg&hash=bd3132edd98c19f71c1f007857d92425

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F211%2FRrtB0W.jpg&hash=e1a7ac6242d307cd3606b0c4d8adbdc6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FD8qs0un.jpg&hash=108b99ac4b56f170257d8daa27322540
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#3
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Dạ ! Con cũng nghĩ vậy ! Nên các cây ngoại lai : con trồng thử nghiệp . Và trồng sưu tầm thôi ạ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyNKEIMy.jpg&hash=d383a16f7dffe3ae9390da8e8a3e59ed

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F6050%2FufAOA4.jpg&hash=6f8a10f5fdc92ad38009c755d72347b9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F5733%2FIJLzEu.jpg&hash=4b3b0fe749effbc89ee41e54886fc08a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F5302%2FKBnVR3.jpg&hash=a631da19657567be1de5ae16d26ebb51


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg921%2F5969%2FZ8TwCX.jpg&hash=cbd4b650259e576d85ddfc7fec2753cc
 
Thanhluanmail

Thanhluanmail

Thành viên mới
#4
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Em là Thiên Hoa nè anh AnhMy Tran ơi <3 <3
 
T

Tuanfodacon

Có kinh nghiệm
#8
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Bác AnhMyTran nói hay quá nè!
 

Quảng cáo

Top