Thảo luận Nhóm Iron Wood _ gỗ Siêu Cứng và Nặng

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
K liệt kê vài loài Iron Wood đã có mặt tại Việt Nam . Trong đó có vài loài là Bản Địa Việt Nam , vài loài khác là cây nhập khẩu .
Loài đầu tiên : Guaiacum Sanctum
Loài cây nhập nội vào Việt Nam từ 5 năm trước . Cây cực kỳ chậm lớn : gỗ tỉ trọng 1,3 . Cây trên hình là cây 2 năm tuổi


 

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
 

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#3
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Dạ ! Con cũng nghĩ vậy ! Nên các cây ngoại lai : con trồng thử nghiệp . Và trồng sưu tầm thôi ạ


[DOUBLEPOST=1472303283,1472303024][/DOUBLEPOST]
 

Thanhluanmail

Thành viên mới
#4
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Em là Thiên Hoa nè anh AnhMy Tran ơi <3 <3
 

Tuanfodacon

Có kinh nghiệm
#8
Gỗ Sắt, Việt Nam vốn có từ ngàn năm trước.
Đó là Đinh, Lim, Sến, Táu, Trai, Nghiến, Mun,
Say.

Đinh thì mọc từ bắc cho đến Đồng Nai.
Mun và Say thì chỉ ở miền nam của miền
Trung.
Nghiến thì chỉ mọc trên núi đá.
Các gỗ khác chỉ mọc ở miền Bắc. Gỗ Đinh
mọc ở miền nam thì mềm hơn, có thể không
đươc tính chất đủ cứng rắn mà gọi là Sắt.

Một số gỗ khá cứng ở miền Nam, nhưng có
lẽ bà con không có thói quen gọi là gỗ
Sắt, nên chúng không có tên đó. Nổi tiếng
nhất là gỗ Sao. Cây Trắc gỗ cũng đủ cứng
như Sắt. Chỉ tiếc là nó không to lớn hùng
vĩ để sánh với cái tên Sắt. Nếu kể những
cây gỗ cứng mà không có đường kính lớn,
thì có hàng trăm!!

Việc trồng gỗ Sắt, tốt nhất là gây giống
cây bản địa. Chúng đã thích hợp và có phẩm
chất tốt đã được chứng minh. Nhập ngoại cây
về trồng, cần thời gian trăm năm để chứng
minh. Lúc đó thì người trồng nó đã chết rồi.
Bác AnhMyTran nói hay quá nè!