Nhu cầu các loại rùa và cạn số lượng nhiều

  • Thread starter Thien Chu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thiên
- Địa chỉ: Hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: latinredvn@yahoo.com.vn
================================

Hiện t&ocirc;i đang nhu&nbsp; cầu c&aacute;c loại r&ugrave;a cạn v&agrave; r&ugrave;a nước, ai c&oacute; th&igrave;&nbsp; cứ li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh : 0935333078, hoặc nick ; <a href="mailto:latinredvn@yahoo.com.vn">latinredvn@yahoo.com.vn</a>
 
Top