Những chiến kê của trại đồng quang

dthyvu

Thành viên mới
#1
TỔNG HỢP LẠI NHỮNG CON GÀ KHÁ CỦA TRẠI ĐI LÀM NHIỆM VỤ Ở KHẮP MỌI MIỀN, XIN MỜI AE XEM CHO VUI
1. BỊP CHÂN VÀNG 3KG15 ĐAG THAY LÔNG Ở TẠI TRẠI


2. TÍA ĐEN CHÂN XANH 3KG15 ĐAG THAY LÔNG, HIỆN Ở GIA LAI

4. TÍA CHÂN VÀNG 3KG HIỆN ĐAG THAY LÔNG Ở TẠI TRẠI5. TÍA HOÀNG TỬ 3KG05 ĐANG THAY LÔNG, HIỆN ĐAG Ở HẢI PHÒNG


9. Ô CHÂN RẾT LỘT 3KG ĐANG TRỰC CHIẾN, HIỆN ĐAG Ở HÀ NỘI 

Top