Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (11 - 17/5)

  • Thread starter phamcaoduy
  • Ngày gửi
P

phamcaoduy

OHARA
#1
1. Trên lúa
a) Các tỉnh phía Bắc - Rầy nâu, rầy lưng trắng xen gối lứa và tiếp tục gây hại gia tăng nhanh trên trà lúa sau trỗ bông, gây cháy cục bộ các chân ruộng có mật độ rầy cao, thiếu nước. Cần điều tra thường xuyên phát hiện và tích cực phòng chống cháy rầy là nhiệm vụ trọng tâm của các tỉnh phía Bắc trên lúa từ nay đến cuối vụ. - Sâu đục thân hai chấm: Trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non tiếp tục gây bông bạc diệp hẹp trên trà lúa trỗ muộn. - Ngoài ra, theo dõi và phòng chống bệnh khô vằn; bạc lá - đốm sọc vi khuẩn; lem lép hạt; bọ xít dài; chuột gây hại cục bộ. Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh nhẹ, diện hẹp tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, cần tiếp tục theo dõi.
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng... rải rác hại nhẹ trên lúa ĐX muộn chín, lúa XH giai đoạn đẻ nhánh - đòng. - Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh hại chủ yếu lúa HT giai đoạn mạ - đẻ nhánh. - Chuột: Hại nhẹ chủ yếu trên lúa XH giai đoạn đòng và giống gieo lúa HT sớm.
c) Các tỉnh phía Nam - Rầy nâu trên đồng phổ biến ở tuổi 4 - 5 và một số ít ở giai đoạn trưởng thành, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đọan đẻ nhánh - làm đòng. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu phòng trừ kịp thời khi mật độ rầy cao, hạn chế lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa. - Thời tiết xen kẽ với các đợt nắng nóng xen kẽ một số ngày mưa à điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Do đó cần khuyến cáo nông dân phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm bằng các loại thuốc đặc trị để đạt hiệu quả cao. Về bệnh đạo ôn cổ bông có thể phun ngừa khi lúa trỗ rải rác và khi lúa trỗ đều - Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa ở giai đoạn mạ; rầy phấn trắng và nhện gié giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Các đối tượng khác như bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, bọ trĩ... có xuất hiện nhưng với diện tích và mức độ gây hại không cao, cần tiếp tục theo dõi.​
2. Trên cây trồng khác
Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.
Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.
Cây thanh long: Bệnh đốm nâu có xu hướng giảm về diện tích nhiễm.
Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.​
CỤC BVTV KHUYẾN CÁO
Trên lúa: Quan sát đồng thương xuyên khi mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 kg/ha). Đối với sâu cuốn lá nhỏ có thể phun thuốc trừ sâu sinh học Mimic 20SC. Liều phun 75 ml thuốc Mimic 20SC trên 1.000 m2. Có thể phối hợp với Altach 5EC để tăng khả năng diệt sâu nhanh hơn, hoặc phun riêng Wellof 330EC. Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều. Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều. Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.
Trên cây trồng khác:
Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; Nhện đỏ phun Takare 2EC; Rầy xanh phun Applaud 10WP.
Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bony 4SL; Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 g/gốc).
Cây thanh long: Đốm nâu (đốm trắng hay tắc kè) phun bộ ba đốm nâu của Công ty CP Nông dược HAI.
Cây nhãn, vải: Nhện lông nhung phun Takare 2EC.
Cây ngô: Xử lý hạt giống và phun trên cây con bằng phân bón lá Foliar Blend để tăng cường khả năng sinh trưởng và phát triển. H.A.I...​
 

Đối tác


Top