Những thiết bị nông nghiệp hiện đại

#1
Lang thang trên mạng tìm được mấy cái này, để dành xem từ từ, bà con ai biết thông tin gì thì cho xin ý kiên. tên thiết bị công cụ do tôi tự đặt nên không chính xác.
A.máy - thiết bị

1/- máy thu hoạch rau liên hợp.
[video=youtube_share;CU4Vpgyskv0]http://youtu.be/CU4Vpgyskv0[/video]

2/- máy thu hoạch cà phê ở braxin
[video=youtube_share;_z1V4mKeSkM]http://youtu.be/_z1V4mKeSkM[/video]

3/- máy hái cà phê cầm tay (hình như ở Đắk lắk có bán!)
[video=youtube_share;ZN7afYbIya0]http://youtu.be/ZN7afYbIya0[/video]

4/- máy thu hoạch mía
[video=youtube_share;nFOirTKbouo]http://youtu.be/nFOirTKbouo[/video]

5/- máy thu hoạch cây ăn trái
[video=youtube_share;rPhObgMLAmY]http://youtu.be/rPhObgMLAmY[/video]

6/- máy hái .... cái gì không biết luôn!
[video=youtube_share;MPVXmUb_onY]http://youtu.be/MPVXmUb_onY[/video]

7/- máy cấy lúa kobuta
[video=youtube_share;hbBOIWi1-xw]http://youtu.be/hbBOIWi1-xw[/video]

8/-máy cấy lúa thái lan
[video=youtube_share;B4QfgNVB3nY]http://youtu.be/B4QfgNVB3nY[/video]

9/- máy cấy lúa Hamco việt nam
[video=youtube_share;3xAVRr-h_Dw]http://youtu.be/3xAVRr-h_Dw[/video]

10/- máy phun thuốc trừ sâu
[video=youtube_share;X12bJ6JLDBI]http://youtu.be/X12bJ6JLDBI[/video]

11/- máy đào đất, nổi trên mặt nước!
[video=youtube_share;YC-1ONiggpg]http://youtu.be/YC-1ONiggpg[/video]

12/- máy làm đất bó líp
[video=youtube_share;Tuv7H5_Wy_w]http://youtu.be/Tuv7H5_Wy_w[/video]

13/- máy xới đất 1
[video=youtube_share;8bwPOTSZ1Qk]http://youtu.be/8bwPOTSZ1Qk[/video]

14/- máy xới đất 2
[video=youtube_share;UP0IogklCjs]http://youtu.be/UP0IogklCjs[/video]

15/- máy cắt cỏ - đóng gói
[video=youtube_share;D0tmxjboR_g]http://youtu.be/D0tmxjboR_g[/video]

16/-dây chuyền thu hoạch trái
[video=youtube_share;HpySTOCG8Vc]http://youtu.be/HpySTOCG8Vc[/video]
mang về nhà
[video=youtube_share;TlWx9qsG9kw]http://youtu.be/TlWx9qsG9kw[/video]

17/- máy cấy lúa kiểu ấn độ
[video=youtube_share;WdhMk1oHm6E]http://youtu.be/WdhMk1oHm6E[/video]

B.các bộ phần phụ trợ sau thu hoạch
1/- bộ phận gọt vỏ cà rốt
[video=youtube_share;Ldub1IlyWbM]http://youtu.be/Ldub1IlyWbM[/video]

2/- bộ phận lột vỏ cam - kiwi
[video=youtube_share;YqS6qH2-4_c]http://youtu.be/YqS6qH2-4_c[/video]

3/- bộ phận gọt táo
[video=youtube_share;Mj2I3TlqoDY]http://youtu.be/Mj2I3TlqoDY[/video]


tôi xem thấy hay hay nên mang về "gởi" ở đây, trước để dành ngâm cứu sau là chia sẽ với bà con.
 

Last edited by a moderator: