Nhường lại cho anh em nào có đam mê !

  • Thread starter lion
  • Ngày gửi
L

lion

Guest
#1
Đợt về quê long an chơi ( chũ íu bắt gà
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgatrevn.com%2Fsmileys%2Fsmiley4.gif&hash=56079b522235d88b05eb107c7c30bfbf
) Thấy ông cậu có con gà ngon quá ! mà ỗng chĩ thả rong ! Nên mới xin bắt zìa dưỡng lại đá win 1 cái hehe! Mà mẹ em thì ko cho đá gà bị chữi quá nên nay nhường lại cho anh em nào đam mê !
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgatrevn.com%2Fsmileys%2Fsmiley36.gif&hash=0f767ca02b3fab9e9bd1a81884d22120
! Gà nhạn vảy loạn đá lông hay nạp mạnh ! anh em nào thĩ thì phone em :0929321003 gà 1k1 nha anh em ! em ở bình dương !
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh7.upanh.com%2Fb3.s3.d2%2F2a385acdca784a059443a0b77f02b044_40081447.anh0103.jpg&hash=bd40cb8e1fcfbfe303c58b6dd2204b37
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh8.upanh.com%2Fb5.s24.d2%2Fea5585092b7b52635118b41e9933d6fa_40081448.anh0100.jpg&hash=cb924748a82d343490054da96fa21f77
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh1.upanh.com%2Fb4.s1.d5%2F87e156c4e896fd84e807260a91838073_40081451.anh0101.jpg&hash=303c0b2fcd82ce827ac6511e2b594de5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh2.upanh.com%2Fb2.s1.d5%2Fef0820dff97f3a9c368985a155f03ffe_40081452.anh0102.jpg&hash=58e77e674225fa74a4d69d63aa348049
 

Đối tácTop