No subject

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
Nông dân @
#1
hi cả nhà !

Mạnh thường quân nào có dư tiền Agriviet thì giúp người này nhé ! vài bữa là chat để xin tiền !

 

mickey@

Nhanong.Com
#4
Sao không xin tui nè.tui không làm gì có ích cả mà sao tiền agriviet nó cứ tăng hoài.
Hơn 400 rồi mà không biết dùng vào việc gì cũng phí!
 
#5
Anh dominhthien này sao lại làm thế. Người ta xin ít tiền ko có thôi. Đâu cần phải làm vậy.
Nếu xin mình có mình cho liền, ko thì thôi
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
Nông dân @
#6
Anh dominhthien này sao lại làm thế. Người ta xin ít tiền ko có thôi. Đâu cần phải làm vậy.
Nếu xin mình có mình cho liền, ko thì thôi
Thấy rất lạ là tại sao ng này chỉ xin 1 mình tôi ( và đã xin vài lần nên tôi ghi lại hình ảnh ) ,vả lại thèn " đại mạc " như tôi - tôi biết anh ta cần tiền nên kêu gọi " bà con " ai giàu thì cho anh ta bớt 1 ít , tôi chụp hình lại là để ghi nhận lại anh ta cần tiền thực sự .

Bạn cũng biết nick đó rồi , bạn thử cho anh ta đi , anh ta sẽ cảm ơn đó !- (nếu bạn k cho thì bạn là " anh hùng rơm " còn nếu bạn cho thì tôi đã thành công trong việc kêu gọi giúp sức cho bạn ấy - kaka)

Tôi đã kêu gọi , và mọi người vào xem là 104 ng ( trong đó có cả bạn luôn )- trong đây có các đại gia , - nhưng thử hỏi có ai cho a ta k ? - nên suy nghĩ và đặt dấu "?" cho mình đi bạn nhé !