nồi chiên chân không

  • Thread starter dacthihang
  • Ngày gửi
D

dacthihang

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #444444; font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 18px"><div class="classified_des" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial">T&ecirc;n sản phẩm NỒI CHI&Ecirc;N CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG&nbsp;<br />H&atilde;ng sản xuất china&nbsp;<br />Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng&nbsp;<br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />C&Ocirc;NG TY TNHH M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;&nbsp;<br />Mr: Phạm Văn Dương&nbsp;<br />Mobile: 0938.794.868- 0989.193.888&nbsp;<br />Email: phamvanduong10@ yahoo.com&nbsp;<br />Website: www.maymoctasaba.com. LH: PHẠM VĂN DƯƠNG, 160/21 L&ecirc; Th&uacute;c Hoạch P. T&acirc;n Qu&yacute; Q. T&acirc;n Ph&uacute; Tp. HCM, Tel. 0989193888</div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
- Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
- Điện thoại: 0854342528 - Fax:
- email: phamvanduong10@yahoo.com
 

Đối tácTop