NƠI ĐẶT NỀN MÓNG CHO HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP QUỐC GIA

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương (nay là Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia) được thành lập năm 1980 trực thuộc Bộ Nông nghiệp. Kể từ khi mới được thành lập,  một trong những nhiệm vụ hàng đầu giao cho Trung tâm đó là Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng.


Theo đó Phòng kiểm nghiệm giống cây trồng đã được hình thành, buổi đầu còn sơ khai với 3 cán bộ và trang thiết bị kiểm nghiệm thô sơ, nhưng do sự lãnh chỉ đạo và giúp đỡ tận tình của Lãnh đạo Bộ NN; đồng thời với sự nỗ lực đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm, nhất là được sự tài trợ giúp đỡ có hiệu quả của các tổ chức quốc tế như FAO trong khuôn khổ dự án VIE86/02 giai đoạn từ 1986-1990 và Dự án DANIDA do Chính phủ Đan Mạch tài trợ giai đoạn từ 2000-2006, 3 phòng kiểm nghiệm giống cây trồng Quốc gia được đầu tư đồng bộ các trang thiết bị hiện đại tại Hà Nội, Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn Quốc gia, trong đó có 01 phòng đạt tiêu chuẩn Quốc tế.


Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kiểm nghiệm viên của Trung tâm được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn kiểm nghiệm trong và nước ngoài nên có đủ năng lực để vận hành Hệ thống chứng nhận chất lượng giống cây trồng Quốc gia, luôn xứng đáng là công cụ, là cơ quan đầu mối giúp Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kiểm nghiệm và kinh doanh giống cây trồng trên phạm vi toàn quốc.


Ngoài ra, Trung tâm còn là đầu mối giúp Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tổng hợp báo cáo giám sát hệ thống các phòng kiểm nghiệm giống cây trồng được chỉ định trong cả nước (tính đến nay có 17 Phòng kiểm nghiệm) thực sự góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lên tầm cao mới.


1. Những thành tựu đạt được về công tác chứng nhận chất lượng giống cây trồng Nông nghiệp


- Thứ nhất là Xây dựng được Hệ thống chứng nhận chất lượng giống cây trồng Quốc gia trên cơ sở hạt nhân là 3 phòng kiểm nghiệm Quốc gia và hệ thống mạng lưới 17 phòng kiểm nghiệm giống cây trồng trong nước thực sự công cụ, là đầu mối giúp Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT làm tốt công tác quản lý nhà nước về sản xuất, chứng nhận chất lượng và kinh doanh giống cây trồng Nông nghiệp trong thời gian qua và hiện nay trên phạm vi toàn Quốc;   


- Thứ hai là dựa vào kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng của Trung tâm và cả hệ thống chứng nhận cả nước, Cục trồng trọt- Bộ NN và PTNT đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kiểm định đồng ruộng, lấy mẫu, kiểm nghiệm và hậu kiểm cho 5 loài cây trồng: lúa, ngô, lạc đậu tương và khoai tây phục vụ sản xuất trong phạm vi toàn quốc.


Kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng của Trung tâm chỉ tính trong 10 năm gần đây từ 2000-2009:


- Kiểm định ruộng giống đối với các loài cây trồng: lúa, ngô, lạc, đậu tương, khoai tây: 43.759 ha, tương đương 175.036 tấn giống (Cấp giống nguyên chủng, xác nhận, hạt lai F1); kiểm định cấp giống siêu nguyên chủng (G1. G2) 75.587 dòng.                     


- Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng đối với các loài lúa, ngô, lạc, đậu tương, khoai tây và rau: 29.831 mẫu giống, tương đương 1.003.224 tấn giống.


- Hậu kiểm giống cây trồng: 1.674 mẫu giống, gồm các dòng bố mẹ lúa lai và hạt lai F1 của giống lúa lai 2 dòng, dòng.


 Nhờ làm tốt công tác hậu kiểm đã tham mưu giúp Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý tốt khâu sản xuất hạt lai F1 trong nước và giống lúa lai nhập khẩu; Đồng thời góp phần giải quyết các tranh chấp về bản quyền tác giả về 1 số giống lúa, giống ngô trong thời gian qua. 


- Thứ ba là đã đào tạo trong nước và nước ngoài đội ngũ cán bộ Trung tâm và toàn bộ Hệ thống mạng lưới cả nước về lĩnh vực chuyên môn Kiểm định đồng ruộng, Lấy mẫu, Kiểm nghiệm, Hậu kiểm và sản xuất giống cây trồng. Tổng số người đã qua đào tạo số lượng 2.500 người. Đội ngũ cán bộ này phần lớn đang tham gia vào hệ thống chứng nhận chất lượng giống cây trồng trong nước.


- Thư tư là đầu tư các trang thiết bị tiên tiến hiện đại có độ chính xác cao để  phục vụ công tác kiểm nghiệm giống, nhất là thiết bị kiểm tra tính đúng giống bằng phương pháp điện di mao quản để hổ trợ phương pháp truyền thống nhằm đưa ra kết quả phân tích có cơ sở khoa học hơn nhằm giải quyết những tranh chấp về  khứu nại trong bảo hộ giống cây trồng mới của các tác giả giống và trả lời những nghi vấn trong phòng kiểm nghiệm.


- Thứ năm là Quan hệ Quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng giống cây trồng những năm qua không ngừng được tăng cường và ngày càng phát triển mở rộng. Sự hợp tác toàn diện và có hiếu quả các chương trình hợp tác Quốc tế như Dự án FAO do Liên hợp quốc tài trợ giai đoạn 1986-1999; Dự án nâng cao năng lực chứng nhận chất lượng giống cây trồng do DANIDA của chính phủ Đan Mạch tài trợ giai đoạn 2000-2006 và hiện nay với sự hợp tác song phương, đa phương trao đổi thông tin về lĩnh vực chứng nhận chất lượng giống cây trồng với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước khác trên thế giới sẽ giúp rất lớn trong công tác chuyên môn và những định hướng đúng đắn để Trung tâm thực hiện tốt công tác chứng nhận chất lượng giống cây trồng hiện nay và trong tương lai.  


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: