Nông dân mới vào nghề cần mua các loại giống cây: gừng, nghệ, đinh lăng

#1
Gia đình tôi đang có dự án đầu tư trồng các loại cây như sau:
1. Gừng: 10.000 cây.
2. Nghệ đen: 5.000 cây
3. Nghệ vàng: 5.000 cây
4. Đinh lăng: 10.000 cây
5. Cây chó đẻ: 10.000 cây
6. Cây xả: 5.000 cây
7. cây đu đủ: 5.000 cây
Bà con biết chỗ nào cung cấp giống các loại trên tốt và có kinh nghiệm chăm sóc, hoạch toán đầu tư thì tư vấn giúp tôi với.
Cảm ơn bà con rất nhiều.
Liên hệ:
Lê Liễu
(098 454 8155)
Hoàng Mai - Hà Nội
 

contractor

Lữ khách
#2
Gia đình tôi đang có dự án đầu tư trồng các loại cây như sau:
1. Gừng: 10.000 cây.
2. Nghệ đen: 5.000 cây
3. Nghệ vàng: 5.000 cây
4. Đinh lăng: 10.000 cây
5. Cây chó đẻ: 10.000 cây
6. Cây xả: 5.000 cây
7. cây đu đủ: 5.000 cây
Bà con biết chỗ nào cung cấp giống các loại trên tốt và có kinh nghiệm chăm sóc, hoạch toán đầu tư thì tư vấn giúp tôi với.
Cảm ơn bà con rất nhiều.
Liên hệ:
Lê Liễu
(098 454 8155)
Hoàng Mai - Hà Nội

Tôi đã trồng 1 trong số cây bạn định trồng. Có thể chia sẻ cùng bạn hoặc hợp tác xa hơn...
Mail tôi : cic.credit@gmail.com
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx