Nông nghiệp Bến Tre mạnh nhiều lĩnh vực

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Ông Phan Văn Khổng, GĐ Trung tâm KNKN Bến Tre
Bến Tre có phong trào nông nghiệp mạnh đều trên nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; các mô hình nông nghiệp thành công trên mọi vùng sinh thái ngọt, mặn khác nhau. Có được thành quả này là nhờ vào hoạt động hiệu quả của Trung tâm KNKN tỉnh. NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Khổng, GĐ Trung tâm KNKN Bến Tre.


Thưa ông, những thành tựu ấn tượng nhất trong năm 2010 của nông nghiệp Bến Tre là gì?


Bến Tre là một trong những tỉnh có phong trào nông nghiệp mạnh và đều. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng trưởng gần 8%, theo chiều hướng tích cực, tiến bộ; cơ cấu sản xuất đã chuyển đổi theo hướng hiệu quả nối kết chặt từ sản xuất đến đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chất lượng hàng hóa đến thị trường tiêu thụ. Sản lượng lúa gần 370.000 tấn đạt 101% kế hoạch; cây ăn quả đạt chỉ tiêu năng suất và chất lượng; dừa, ca cao trồng xen và cây hoa kiểng phát triển rất tốt, cả về diện tích lẫn năng suất, chăn nuôi gần đạt kế hoạch tuy dịch bệnh có xảy ra; thủy sản vượt kế hoạch cả nuôi trồng lẫn đánh bắt trong đó tôm sú và tôm thẻ chân trắng trúng mùa trúng giá. Các công tác, chương trình dự án khác đều có kết quả tốt.


Bến Tre thường gặp khó khăn gì trong việc phát triển các mô hình, đặc biệt là việc triển khai rộng các mô hình trong dân?


Nguồn lực của tỉnh có hạn (hằng năm thu ngân sách chỉ hơn 700 tỉ) nên chỉ có khả năng đầu tư các loại hình KNKN khoảng 1 tỉ đồng/năm cho nhiều nội dung hình thức hoạt động, trong khi nhu cầu thì rất lớn và đa dạng. Các chính sách và quy định đầu tư cho các mô hình KNKN, các dự án chưa đảm bảo việc duy trì phát triển và mở rộng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được tổ chức, vẫn tự vận động, không ổn định; liên kết hợp tác bốn nhà chưa có nhạc trưởng.


Vấn đề nào hiện nay ông quan tâm nhất?


Các chủ trương chính sách nông nghiệp – nông thôn – nông dân cần phải được thể chế hóa đầy đủ, cụ thể, nhằm tạo điều kiện và nguồn lực cho địa phương chủ động đầu tư hợp lý để đảm bảo phát triển bền vững; nhất là việc tổ chức liên kết hợp tác sản xuất nông nghiệp, tín dụng, kết cấu hạ tầng và KNKN. Các tổ chức nông dân ở cơ sở như: Hội Nông dân, CLB nông dân, các tổ nghề nghiệp… cần thường xuyên phổ biến thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất.Với điều kiện tự nhiên sẵn có, từ lâu Bến Tre đã hình thành hai thế mạnh là kinh tế vườn và kinh tế biển. Các loại hình sản xuất chủ yếu là: vườn dừa hơn 50.000 ha, được trồng xen với gần 10.000 ha nhiều loại cây con, trong đó cây ca cao chiếm gần 7.000 ha; vườn cây ăn quả hơn 30.000 ha với nhiều loại cây đặc sản như bưởi da xanh hơn 4.000 ha, nhãn xuồng, sầu riêng hạt lép, chôm chôm nhãn, măng cụt, bòn bon…; diện tích lúa hơn 35.000 ha; đàn heo hơn 300.000 con; đàn bò gần 180.000 con; gia cầm gần 4,3 triệu con; diện tích nuôi thủy sản hơn 42.000 ha, trong đó nuôi tôm biển thâm canh và bán thâm canh gần 5.000 ha; khai thác đánh bắt hơn 90.000 tấn thủy sản; ruộng muối hơn 1.600 ha.


Nông dân cần liên kết chặt chẽ với nhau cũng như tạo mối liên kết 4 nhà bền vững; từ đó tạo sức bật cũng như giúp cho nền tảng sản xuất vững chắc, an toàn hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đối với tỉnh Bến Tre, do điều kiện đất hẹp người đông, cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng, nên cần hướng tới nền thâm canh có kiểm soát, kết hợp vô cơ với hữu cơ sinh học; qua đó bảo đảm về mặt năng suất, sản lượng cũng như chất lượng, ATVS thực phẩm, bền vững cho môi trường sản xuất.


Bên cạnh đó, nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác KNKN theo hướng chuyên nghiệp hơn, bám sát với thực tiễn sản xuất hơn. Từ đó, hệ thống KNKN sẽ góp phần tích cực, có hiệu quả hơn trong việc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng CNH- HĐH.


Để đối phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, trung tâm có những cảnh báo gì với bà con nông dân tỉnh nhà?


Nông dân cần nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đặc biệt là xâm nhập mặn, nắng hạn kéo dài và dịch hại. Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu cây trồng vật nuôi; năng suất chất lượng nông sản; quy trình, tập quán canh tác… ở một số địa phương. Nếu như chủ quan hoặc không có nhận thức, hành động, giải pháp phòng tránh phù hợp, chắc chắn việc sản xuất nông nghiệp sẽ gặp rủi ro, bế tắc.


Xin cảm ơn ông!Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: