Nông Nghiệp Bễn Vững

  • Thread starter phamngochai_2010
  • Ngày gửi
P

phamngochai_2010

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đại lý bán VTTNH
- Địa chỉ: 66 Nguyễn Công Trứ,Cam Ranh,Khánh Hòa
- Tel, Fax: 0914047182
- email: phamngochai_2007@yahoo.com.vn
================================

<p>Xin giới thiệu t&ocirc;i l&agrave; Đại l&yacute; b&aacute;n phan b&oacute;n,thuốc trừ s&acirc;u,hạt giống,b&igrave;nh bơm m&aacute;y v&agrave; VTTNH&nbsp;nếu qu&yacute; kh&aacute;ch n&agrave;o muồn mua sản phẩm của đại l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ.</p><p>Li&ecirc;n hệ:Anh Phạm Ngọc Hải </p><p>SDT:0914047182</p><p>Email:phamngochai_2007@yahoo.com.vn</p><p>Một lần xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch.</p>
 
Top