Nông sản Vĩnh Phúc

  • Thread starter Ngô Thị Chi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Thị Chi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thị Chi
- Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel, Fax: 0936311687 ::: FaX
- email: huongchi116@gmail.com
================================

M&igrave;nh lớn l&ecirc;n từ qu&ecirc; hương Vĩnh Ph&uacute;c. Qu&ecirc; huơng của m&igrave;nh chủ yếu l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp n&ecirc;n c&oacute; rất nhiều sản phẩm của n&ocirc;ng nghiệp. ( Rau, củ, quả, chuối, đu đủ............M&igrave;nh rất muốn đưa sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp của qu&ecirc; hương m&igrave;nh ra ngo&agrave;i thị trường. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&igrave;nh đăng tin n&agrave;y nếu c&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thu mua sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp th&igrave; li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh để ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng hợp t&aacute;c..........<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top