Nuôi cá trê lai

tuyetmai90

Thành viên mới
#1
mình nuôi thử cá trê trong bể xi măng 16 m2, sâu 1,6 m nước, các cao nhân có những lưu ý cố vấn cho mình xem tại sao cá hay chết và chậm lớn quá, nuôi cố 2 kg cá giống thôi.