Nuôi cá trèn

Ở chỗ tôi có rất nhiều các trèn trong đầm hồ tự nhiên, ăn rất ngon, làm mắm cá đồng càng ngon tuyệt. Tôi muốn nuôi trong ao nhưng chưa biết gì về đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi, thời gian thu hoạch ? Ai biết chỉ giúp tôi với ? Xin cảm ơn
 


Ở chỗ tôi có rất nhiều các trèn trong đầm hồ tự nhiên, ăn rất ngon, làm mắm cá đồng càng ngon tuyệt. Tôi muốn nuôi trong ao nhưng chưa biết gì về đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi, thời gian thu hoạch ? Ai biết chỉ giúp tôi với ? Xin cảm ơn
anh ở đâu mà còn nhiều cá trèn thế . em ở đồng tháp khi mùa lũ về mới nhiều bình thường thì ít lắm . có nhiều vậy anh tự tìm hiểu mà nuôi đi , con cá này triển vọng lắm . đt 0916912113 của em . chúc anh nuọi thành công .
 


Back
Top