Nuôi chồn Nhung đen thật là dễ

  • Thread starter ngathuong
  • Ngày gửi
N

ngathuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Xóm 2 Đan Hà- Thành Công- Phổ Yên- Thái Nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0915558469
- email: ngogiavanthuong@gmail.com
================================

Nu&ocirc;i chồn nhung đen rất dễ, chuồng trại kh&ocirc;ng cần cầu k&igrave;, giống n&agrave;y rất hiền kh&ocirc;ng cậy nhẩy, ch&egrave;o leo k&eacute;m n&ecirc;n chi ph&iacute; l&agrave;m chuồng trại kh&ocirc;ng tốn kếm so với nu&ocirc;i giống kh&aacute;c. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; điều kiện em mời về thăm quan trang trại v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i chồn, kỳ đ&atilde;, nh&iacute;m,.... Điện thoại của em: 0915558469<br />
 

Top