nuôi dúi

  • Thread starter quoc.vip
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

quoc.vip

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quoc.vip
- Địa chỉ: di linh lâm dồng
- Tel, Fax: 01682331283 ::: FaX
- email: quoc_huong2511@yahoo.cm.vn
================================

<div class="boxDetailContent" style="background: url('http://agriviet.com/app/raovat123/webroot/images/expired.gif')">Nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt v&agrave; việc nu&ocirc;i D&uacute;i nhằm bảo vệ nguồn gen sinh học qu&yacute; hiếm, cũng l&agrave; để ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh. Hiện nay D&uacute;i thịt kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường.<br /><br />Nu&ocirc;i D&uacute;i &iacute;t vốn, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, thức ăn rẻ dễ kiếm. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm<strong> 4</strong> lứa mỗi lứa <strong>3-6</strong> con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ <strong>220- 300.000đ/kg</strong>.<br /><br /><br /><br />- <strong>D&uacute;i giống</strong>: 150.000đ/01 con giống.<strong>D&uacute;i trưởng th&agrave;nh</strong>: 600.000đ/01 cặp.<br /><br /><br /><strong><em>Li&ecirc;n hệ: A Quốc -di linh-l&acirc;m đồng<br /></em><u>ĐT: 0168.23.31.28.3</u></strong> </div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top