nuôi heo bò gà trông keo tram và dương trên đât sạt lỡ ỡ vung ven biển

  • Thread starter lythedo
  • Ngày gửi
em sinh giới thiêu em la phương ở huế nay em muôn nuôi heo trồng tràm và keo o vùng đât sạt lỡ có dược không các anh chị vì ở vùng em là vùng biển nên đất sạt lở nhiêu em muốn lợi dụng cái đó để lam có được không các anh chị em sinh cám ơn sinh liên hệ yahoo vanphuong_boy số dt 01269604933
 
Minh Nhat

Minh Nhat

Lữ khách
em sinh giới thiêu em la phương ở huế nay em muôn nuôi heo trồng tràm và keo o vùng đât sạt lỡ có dược không các anh chị vì ở vùng em là vùng biển nên đất sạt lở nhiêu em muốn lợi dụng cái đó để lam có được không các anh chị em sinh cám ơn sinh liên hệ yahoo vanphuong_boy số dt 01269604933
Xem ra mem Huế nhà ta cũng làm nông nhiều hè. Ai huế có đâm mê và ý tưởng làm kinh tế kết bạn làm quen giao lưu kinh nghiệm đi!
 

Quảng cáoTop