nuôi két,yến phụng không dùng lồng

#1
ai chỉ em cách nuôi yến phụng ,két không dung lồng với
nhà em có 1 cặp yến,1 em két xanh mỏ đỏ
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top