Nuôi Nhông

  • Thread starter hailua_59
  • Ngày gửi
H

hailua_59

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phát Thịnh
- Địa chỉ: Quảng Nam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỗ nh&agrave; m&igrave;nh to&agrave;n đất c&aacute;t n&ecirc;n rất kh&oacute; nu&ocirc;i trồng được g&igrave;. Giờ nghe b&agrave; con v&agrave; t&igrave;m hiểu tr&ecirc;n mạng thấy chỗ m&igrave;nh c&oacute; thể nu&ocirc;i Nh&ocirc;ng được (trước đậy chỗ m&igrave;nh cũng c&oacute; nhiều Nh&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n lắm). Nhưng sau khi nu&ocirc;i liệu b&aacute;n ra c&oacute; dễ kh&ocirc;ng ? Ở đ&acirc;u ?? v&igrave; chỗ m&igrave;nh ở xa đường ch&iacute;nh lắm (thuộc diện v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa).</strong></font></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mong nhận được &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của b&agrave; con biết vấn đề tr&ecirc;n để m&igrave;nh nu&ocirc;i với. C&aacute;m ơn nhiều !</font></strong></p>
 


Anh Vô Chuyên Mục "con Dông"tìm Hiểu Trước.thấy được Thì Alo Em 0914738291.sẽ Hỗ Trợ Anh.kỹ Thuật,con Giống,đặc Biệt Là đầu Ra Với điều Kiện Con Giống Em Cung Cấp.
-em Nghĩ điều Kiện Nhu Anh Là Ok Rồi,cáy Tự Nhiên Sẽ Giảm Rất Nhiều Chi Phí.a Chỉ Bao Tôn Ximang Và Con Giống Thôi Là đủ.
 
dùng chức năng search của diễn đàn sẽ chính xác hơn là vào google
Mà bạn thái hay quảng cáo con dông của bạn vậy thì để chữ ký là đường dẫn bài viết đó đi . Như thế sẽ tiện khỏi phải giới thiệu nhiều . Bạn nhìn chữ kỹ của tôi đấy
 
nếu nuôi mình phải đổ cát bao nhiêu cm vậy bác, hiện giờ đất chỗ mình phải mua cát đổ rồi
 

anh đổ cát cao lên khoảng trên dưới 1m thì được, tùy đất trũng hay cao.

Trời mưa cát sẽ trôi và đầm xuống nên thực tế sau này sẽ thấp hơn 1->2 tấc.
 
đúng vậy.những nơi thiếu điều kiện thích hợp thì không nên đầu tư,không lỗ nhưng lâu có lãi,tự nhiên là tốt nhất.
 


Back
Top