Nuôi Trùn

Thuy-canh

_
Nông dân @
#1
Thấy có TRÙN QUẾ AN-PHÚ online, nên xin vui lòng chỉ giúp cách nuôi trùn :
- Nên bắt đầu bằng mua trùn trưởng-thành hay bằng Sinh-khối?
- pH trong ổ nuôi là mức nào?
Thành thật cám ơn quý Công-ty.
Kính.
 

Top