ở gia lai thi có thể mua giống gun quế ở đâu !

  • Thread starter Ngô Thị Thắm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Thị Thắm

Guest
#1
<p>Xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học về lai tạo giống kết hợp với bảo tồn quỹ gen vật nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp ra thị trường c&aacute;c loại con giống c&oacute; năng suất chất lượng cao, ph&ugrave; hợp với thị hiếu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, nhất l&agrave; con g&agrave; lai 3 m&aacute;u Ai cập v&agrave; c&aacute;c loại g&agrave; thuốc xương đen thịt đen.</p><p>chi tiết li&ecirc;n hệ:</p><p>Ng&ocirc; Thị Thắm&nbsp; (0973340069)</p><p>Trung t&acirc;m Thực nghiệm v&agrave; Bảo tồn vật nu&ocirc;i - Viện chăn nu&ocirc;i</p><p>Thụy Phương - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thị Thắm
- Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
- Tel, Fax: 0973340069 ::: FaX
- email: ngotham1507@gmail.com
 

P

phạm trần du01y vũ

Guest
#2
<p>xin b&agrave; con cho t&ocirc;i hỏi ơ gia lai muốn mua giun quế giống ở đ&acirc;u! l&agrave; thuận tiện nhất</p><p>c&oacute; bạn nh&agrave; n&ocirc;ng n&agrave;o biết xin trả lời hộ.</p><p>xin ch&acirc;n th&agrave;nh camt ơn! <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm trần du01y vũ
- Địa chỉ: pleiku _ gia lai
- Tel, Fax: 09866056
- email: tranvu_pl@yahoo.com
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop