ôi con nhím ngày nay..

#1
<p>t&igrave;nh h&igrave;nh sau khi em đi v&agrave;i cơ sở &nbsp;b&aacute;n nh&iacute;m thịt.. &ocirc;i đ&uacute;ng l&agrave; nh&iacute;m thịt.. nh&iacute;m ăn c&aacute;m như heo... k thể tin 1con nh&iacute;m thịt 20 23kg.... đ&oacute; c&oacute; phải l&agrave; l&yacute; do nh&iacute;m hạ gi&aacute;???? c&aacute;c b&aacute;c cho e ch&uacute;t &yacute; kiến........</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran ngoc hien
- Địa chỉ: 199 tran hung dao p 10 Q5
- Điện thoại: 0909864642 - Fax:
- email: kari.blv07@yahoo.com.vn
 

#3
có đấy bạn ah... k lẻ mình nói ở đây cho người ta ném đá... sẽ có một số người biết .. bạn đã bao giờ thấy 1 con nhím đột biến 20kg chưa
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx