Pallet, thùng gỗ chất lượng cao, giá cạnh tranh

  • Thread starter INTERTRANS
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
I

INTERTRANS

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: INTERTRANS
- Địa chỉ: P 1406, 102 Thái Thịnh
- Tel, Fax: ::: FaX 04-36648880
- email: chucquynh2223@yahoo.com
================================

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:14.45pt 2.0cm 72.0pt 70.9pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">C&ocirc;ng ty cổ phần giao nhận vận tải quốc tế</span></strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> ( viết tắt l&agrave; Intertrans), c&oacute; trụ sở tại 102 Th&aacute;i Thịnh, l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty giao nhận h&agrave;ng đầu của Việt Nam. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang sản xuất pallet v&agrave; th&ugrave;ng gỗ chất lượng cao với mức gi&aacute; rất cạnh tranh. Với qui m&ocirc; sản xuất lớn v&agrave; đội ngũ c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc;ng đảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin c&oacute; thể thực hiện mọi đơn h&agrave;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất với mức gi&aacute; tốt nhất. </span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Sử dụng sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ c&oacute; lợi &iacute;ch: </span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- Tiết kiệm chi ph&iacute;: C&ocirc;ng ty <strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i trực tiếp sản xuất pallet</strong> n&ecirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ c&oacute; cơ hội c&oacute; được pallet c&oacute; qui c&aacute;ch v&agrave; chất lượng ph&ugrave; hợp nhất cho h&agrave;ng ho&aacute; của m&igrave;nh. Sử dụng pallet chịu được trọng tải 1 tấn cho h&agrave;ng ho&aacute; 500kg sẽ l&agrave; sự l&atilde;ng ph&iacute; kh&ocirc;ng cần thiết của c&ocirc;ng ty. Hơn nữa, do ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất trực tiếp n&ecirc;n gi&aacute; chắc chắn cạnh tranh hơn so với c&aacute;c c&ocirc;ng ty trading pallet. </span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- Tận t&igrave;nh v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp trong tư vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng về loại pallet ph&ugrave; hợp: Với phương ch&acirc;m đặt sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; lợi &iacute;ch kh&aacute;c h&agrave;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n hết, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết kh&ocirc;ng v&igrave; lợi &iacute;ch của c&ocirc;ng ty m&agrave; ch&agrave;o h&agrave;ng loại pallet&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gi&aacute; cao nhưng kh&ocirc;ng phải tối ưu cho l&ocirc; h&agrave;ng. Hơn nữa, với kinh nghiệm l&acirc;u năm trong lĩnh vực giao nhận, ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rất r&otilde; y&ecirc;u cầu của từng kh&aacute;ch h&agrave;ng ở c&aacute;c khu vực &Aacute;, &Acirc;u, Mỹ đối với qui c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i cũng như hiểu một c&aacute;ch s&acirc;u sắc c&aacute;c loại pallet ph&ugrave; hợp cho từng loại h&agrave;ng ho&aacute;. </span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- Thực hiện đơn h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng, đảm bảo số lượng v&agrave; chất lượng. </span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- Dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đồng thời hoạt động trong lĩnh vực giao nhận n&ecirc;n c&oacute; đội xe chuy&ecirc;n dụng, do kh&ocirc;ng phải thu&ecirc; xe của h&atilde;ng kh&aacute;c n&ecirc;n gi&aacute; vận chuyển cũng rất rẻ, gần như bằng chi ph&iacute; xăng xe.</span></p> <p>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Ms Quỳnh, ph&ograve;ng sales</p> <p>ĐT: 04 - 36648880 (ext: 207)</p> <p>Mobil: 0942680567</p> <p>Email: sales@intertrans.com.vn</p> <p>Skypel: chuc.quynh</p> <p>C&ocirc;ng ty cố phần dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế ( viết tắt intertrans)</p> <p>Đ/c: Ph&ograve;ng 1406 B, tầng 14, to&agrave; nh&agrave; H&agrave; Th&agrave;nh plaza, 102 Th&aacute;i Thịnh</p> <p>Đ/c xưởng: Thanh Oai, Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top