Phân AT trừ sâu sinh học

  • Thread starter meici
  • Ngày gửi
M

meici

Guest
#1
<p><strong>Ph&acirc;n AT trừ s&acirc;u sinh học l&agrave; hỗn hợp của c&aacute;c chủng vi sinh trừ s&acirc;u bệnh bao gồm<br /> Metarhizium anisipoliae, Beauveria bassiana v&agrave; Isaria sp trong đ&oacute; chứa<br /> 1.04x1010 CFU/cc<br /> N&oacute; hoạt động kh&ocirc;ng hiệu quả nhanh như thuốc trừ s&acirc;u h&oacute;a học. Những ấu tr&ugrave;ng<br /> hoặc nhộng thường chết trong giai đoạn lột x&aacute;c.</strong><br /> Cơ chế hoạt động của thuốc trừ s&acirc;u sinh học:<br /> - Chống lại sự ăn của s&acirc;u bệnh<br /> - Ức chế, ph&acirc;n lập sự ph&aacute;t triển của trứng, ấu tr&ugrave;ng<br /> - Đẩy l&ugrave;i v&agrave; ngăn chặn những ấu tr&ugrave;ng v&agrave; những c&aacute; thể đ&atilde; trưởng th&agrave;nh<br /> - Ngăn chặn sự lột x&aacute;c của ấu tr&ugrave;ng v&agrave; nhộng<br /> - K&iacute;ch th&iacute;ch l&agrave;m cho ấu tr&ugrave;ng c&aacute;i giảm lượng trứng<br /> - L&agrave;m gi&aacute;n đoạn qu&aacute; tr&igrave;nh giao phối của ấu tr&ugrave;ng<br /> - Ngăn chặn ấu tr&ugrave;ng c&aacute;i đẻ trứng<br /> <strong>Đặc trị bệnh:<br /> S&acirc;u b&ocirc;ng xanh, s&acirc;u xanh hại ng&ocirc;, s&acirc;u xanh ch&acirc;u mỹ, rầy xanh đu&ocirc;i đen, s&acirc;u đục<br /> th&acirc;n đậu, bướm kim đen, s&acirc;u đục th&acirc;n, s&acirc;u cắn gi&eacute; cải, s&acirc;u cắn gi&eacute;, rệp, bọ<br /> trĩ, ruồi giấm, s&acirc;u cuốn l&aacute;, s&acirc;u đục l&aacute;, bọ x&iacute;t xanh, rận h&uacute;t l&aacute; c&acirc;y, rệp l&aacute;<br /> cam&hellip;</strong></p><p>Lọ 100ml gi&aacute; 20000 đồng.<br /> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
- Địa chỉ: Ngõ 79 Trần Cung, Hà Nội
- Điện thoại: 01258338257 - Fax:
- email: tinhpham1910@gmail.com
 

C

ca heo

Thành viên mới
#2
Bạn có thể giới thiệu qua nguồn gốc của phân được không? Bón phân mà sâu chết thì quá tốt, có phải cách li bao nhiêu lâu không?
 
C

caosu

Thành viên mới
#3
trước học tại nông lâm mình cũng có làm qua tại phòng 1 ông thầy, cứ bắt bướm về để đẻ trứng và nuôi cho ra con sâu, nuôi lớn và cho nó ăn chủng vi sinh vật mình cần làm thuốc, sau đó nó chết thế là nghiền sát, lấy dịch và pha với thành phần phụ gia và nước. điều tốt ở đây là không cần cách ly cho người và các động vật có xương sống khác, nó giữ trong đất rất tốt. tốt nhất trước khi trồng bà con nên phun qua 1 lần coi như lưu dẫn luôn. chúc bà con 1 mùa bội thu.
 

Đối tác


Top