PHÂN BÓN HỮU CƠ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

  • Thread starter gary wu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

gary wu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gary wu
- Địa chỉ: 229 trịnh đình trọng, p phú trung , q tân phú
- Tel, Fax: ::: FaX 0909998383
- email: garywu0707@yahoo.com
================================

<p>Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn mến !</p><p>&nbsp; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại ph&acirc;n hữu cơ được chế xuất từ c&ocirc;ng nghệ hiện đại của&nbsp;NHẬT B&Agrave;N v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y sản xuất tại Đ&Agrave;I LOAN , sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; cấp giấy ph&eacute;p chất lượng tại Đ&Agrave;I LOAN .Sản phẩm đ&atilde; đang v&agrave; được sử dụng v&agrave; tạo được sự tin d&ugrave;ng tr&ecirc;n nhiều nước .với t&aacute;c dụng tăng khả năng quang hợp ,tang khả năng hấp thụ c&aacute;c sắc tố nhằm th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh ra hoa kết hỏa, ngăn ngừa quả rụng va ph&ograve;ng bệnh cho ra quả chắc khỏe đầy dưỡng chất ,tăng sản lượng v&agrave; đề cao phẩm chất ...Đặc biệt ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng g&acirc;y bất cứ chất độc hại n&agrave;o cho c&acirc;y,cho đất,cho thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; đặc biệt cho sức khỏe con người .nhằm tạo sự tin&nbsp;tưởng&nbsp;đối với sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i cho qu&yacute; n&ocirc;ng d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i mong nhận được sự thử d&ugrave;ng v&agrave; thử nghiệm ,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đến v&agrave; hổ trợ kỹ thuật của ĐAILOAN v&agrave; kh&ocirc;ng thu bất cứ chi ph&iacute; n&agrave;o ! </p><p>TH&Acirc;N CH&Agrave;O ! mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : 0909998383 QUANG</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EMAIL : <a href="mailto:GARYWU0707@YAHOO.COM">GARYWU0707@YAHOO.COM</a> </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top