Phân bón hữu cơ

  • Thread starter ecotiger
  • Ngày gửi
E

ecotiger

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH SX TM DV XD CỌP SINH TH&Aacute;I chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ được sản xuất từ thang m&ugrave;n n&ecirc;n co h&agrave;m lượng hữu cơ v&agrave; axit humic rat cao, sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i phục vụ cho sản xuất rau an to&agrave;n, Viet Gap, M&ocirc; h&igrave;nh trong rau hữu cơ,... gồm c&aacute;c sản phẩm sau:</p><p>1. ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; pHix c&oacute; th&agrave;nh phần hữu cơ 77,7%</p><p>2. Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; BLack Earth DS 80 c&oacute; th&agrave;nh phần hữu cơ: 72,6% v&agrave; axit humic 41,9% ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c loại c&acirc;y c&oacute; tr&aacute;i.</p><p>3. Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; Black Earth Organo Liquid Hume ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c loại c&acirc;y raun ăn l&aacute;, quả, củ,... v&agrave; kết hợp với ph&acirc;n NPK &nbsp;b&oacute;n g&oacute;c rất tốt.</p><p> 4. Ph&acirc;n hữu cơ b&oacute;n gốc Black Earth Powder c&oacute; th&agrave;nh phần hữu cơ 75,8% v&agrave; acid humic 40% d&ugrave;ng b&oacute;n l&oacute;t cho c&aacute;c c&acirc;y trồng cần ph&aacute;t triển bộ rễ.</p><p>c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n được nhập khẩu t&acirc;n Canada, ri&ecirc;ng pHix nhập từ USA.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SX TM DV XD CỌP SINH THAI
- Địa chỉ: 286 Cao Lỗ, P.4, Q.8, Tp.HCM
- Điện thoại: 0838521848 - Fax: 0838521022
- email: info@ecotiger.vn
 

Top