Phân bón Năm Sao cho lúa tại Hậu Giang

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Trong vụ đông xuân 2010-2011, Nhà máy Phân bón Năm Sao kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang thực hiện 3 mô hình trình diễn phân bón Năm Sao cho lúa. Chúng tôi xin tóm tắt kết quả mô hình để bà con chúng ta tham khảo, áp dụng vào sản xuất nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.


Điểm 1:


Chủ hộ: Nguyễn Hoàng Thông.


Địa chỉ: ấp 3, xã Vị Đông, Vị Thủy.


Giống lúa: IR 50404


Ngày sạ: 01/01/2010. Lượng giống gieo sạ 120 kg/ha.


Diện tích mô hình: 1ha, trong đó có bố trí lô đối chứng 0,5 ha:


Đối chứng (0,5 ha, tập quán canh tác của chủ hộ): Sử dụng phân đơn 83 kg Urea, 65 kg DAP, 50 kg KCl. Năng suất thu được là 3.500 kg.


Mô hình (0,5 ha, quy trình do Nhà máy Phân bón Năm Sao khuyến cáo): Sử dụng hữu cơ vi sinh NaSa Smart 50 kg, chuyên dùng cho lúa 150 kg Năm Sao TE-01và 50 kg Năm Sao TE-02. Năng suất đạt 4.010 kg.


Kết quả: Ở lô đối chứng, lượng phân bón sử dụng (198 kg/5.000 m2) ít hơn so với mô hình (250 kg/5.000 m2) do phân đơn có hàm lượng cao, tuy nhiên khi sử dụng phân đơn sẽ không bổ sung được các chất trung vi lượng cho cây lúa. Chi phí phân bón ở lô đối chứng thấp hơn so với mô hình khỏang 258.000 đồng/5.000 m2. Năng suất lúa ở mô hình đạt 3.950 kg trong khi lô đối chứng chỉ đạt 3.460 kg. Lợi nhuận của mô hình cao hơn lô đối chứng là 2.192.000 đồng/vụ, tương ứng 4.284.000 đồng/ha/vụ.


Điểm 2:


Chủ hộ: Trần Thanh Nhẫn.


Địa chỉ: ấp 8, xã Thuận Hưng, Long Mỹ.


Giống lúa: OM 5472.


Ngày sạ: 10/12/2010. Lượng giống gieo sạ 130 kg/ha.


Diện tích mô hình: 0,7ha, trong đó 0,2 ha làm đối chứng.


Đối chứng: Sử dụng phân NPK 25-25-5 và KCl.


Mô hình: Sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho lúa.


Kết quả: Tổng lượng phân bón quy ra cùng 1 đơn vị diện tích của đối chứng ít hơn so với mô hình. Chi phí phân bón cho mô hình nhiều hơn đối chứng khỏang 1.950.000 đồng/ha. Tuy nhiên, sử dụng 25-25-5 và KCl để bón cho thời kỳ đón đòng thì cây lúa lá có màu xanh tối và lãng phí do dư thừa lân. Năng suất tại mô hình đạt 8,1 tấn/ha trong khi lô đối chứng chỉ đạt 7,2 tấn/ha. Lợi nhuận từ mô hình cao hơn đối chứng là 2.550.000 đồng/ha/vụ.


Điểm 3:


Chủ hộ: Trần Bá Giàu.


Địa chỉ: Tân Long, Tân Bình, Phụng Hiệp.


Giống lúa: OM 6976.


Ngày sạ: 02/12/2010. Lượng giống gieo sạ 120 kg/ha.


Diện tích mô hình: 0,6 ha, trong đó 0,1 ha làm đối chứng.


Đối chứng: Sử dụng phân NPK 16-16-8+13S


Mô hình: Sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho lúa.


Kết quả: Lượng phân bón của lô đối chứng nhiều hơn so với mô hình nhưng tổng chi phí bằng nhau. Năng suất tại mô hình cao hơn đối chứng 560 kg/ha từ đó cho lợi nhuận cao hơn 2.800.000 đồng/ha/vụ.


Kết luận: Khi sử dụng phân bón Năm Sao chuyên dùng cho lúa Năm Sao TE-01(bón thúc 1 và 2), Năm Sao TE-02 (bón đón đòng) kết hợp với bón lót phân hữu cơ vi sinh NaSa Smart, năng suất lúa và lợi nhuận thu được sau mỗi vụ thu họach sẽ cao hơn so với sử dụng phân đơn hoặc phân bón NPK khác từ 2.550.000 đồng đến 4.284.000 đồng/ha/vụ. Sử dụng phân bón chuyên dùng, cây lúa sinh trưởng phát triển đồng đều (cây hấp thu đầy đủ và cân đối các chất từ trong 1 hạt phân chuyên dùng), lúa không bị đổ ngã, lá lúa lúc thu họach có màu vàng tranh, hạt sáng đẹp (do phân bón chuyên dùng có bổ sung các chất trung vi lượng cho cây).


Ghi chú: Lượng phân bón chung là 100 N – 60 P2O5 – 60 K2O (kg/ha/vụ). Các biện pháp kỹ thuật khác thực hiện như nhau ở cả 2 phần diện tích.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: