Phân hữu cơ trồng hoa trong chậu

#1
Phân hữu cơ là hợp chất hữu cơ dùng trong nông nghiệp được hình thành từ xác bã hữu cơ.
Qua quá trình phân hủy mất nhiều thời gian hình thành nên hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Phân hữu cơ Dương Anh farm được sản xuất dựa trên quy trình ủ nóng với tỷ lệ C/N và độ ẩm phù hợp hình thành nên một loại phân bón chất lượng cao.
- Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho các loại cây trồng
- Tăng độ mùn trong đất
- Làm tơi xốp đất
- Giữ ẩm cho đất
- Cải tạo đất phèn
- Trung hòa kim loại nặng
- Tăng lượng vi sinh vật có ích
- Giảm thiểu sâu bệnh hại
..................................................

Với nhiều lợi ích từ tài liệu cho tới những thực tế mà những khách hàng đã và đang sử dụng phân bón hữu cơ của Dương Anh farm chúng tôi nỗ lực để phục vụ nông nghiệp Việt Nam một cách tốt hơn nữa.
Cải tạo đất với phân hữu cơ rất tốt.
Từ đất bạc màu cũng dần trở nên tơi xốp màu mỡ
Sâu bệnh hại cũng trở nên ít hơn.
Cây sinh trưởng khỏe mạnh từ bộ rễ cho tới mầm hoa và lá.HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chúng tôi nỗ lực để sản xuất những loại phân bón hữu cơ chất lượng cao giá rẻ phục vụ nông nghiệp bền vững
Liên hệ với DƯƠNG ANH FARM
Website: http://www.duonganhfarm.com/
Email: duonganhgarden@gmail.com
ĐT: 0917.609.906​