Phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học chất lượng quốc tế!

levuong79

Nhanong.Com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Đất Mới
- Địa chỉ: Ấp 2 - Phú Lộc - Tân Phú - Đồng Nai
- Tel, Fax: 061.3699300 ::: FaX 061.3795245
- email: levuong79@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Ph&acirc;n hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học c&aacute;c loại. Sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ tiến tiến với d&acirc;y chuyền hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, ổn định, gi&aacute; cạnh tranh. Số lượng kh&ocirc;ng giới hạn!</font></p><p><font size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: </font></p><p><font size="3">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Đất Mới</font></p><p><font size="3">Ấp 2 - Ph&uacute; Lộc - T&acirc;n Ph&uacute; - Đồng Nai</font></p><p><font size="3">ĐT: 061.3699300 hoặc KS L&ecirc; Vượng: 01696978999</font></p><p><font size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o v&agrave; chờ hợp t&aacute;c!</font></p>
 

levuong79

Nhanong.Com
Phân cá!

Cho hỏi bạn có sản xuất phân cá không.
Tranduchuy82@yahoo.com.vn
Chào Bạn Anhduoc82, rất tiếc bên Công ty mình không sản xuất phân cá. Nhưng nếu bạn có nhu cầu về bột cá (cá sấy khô, say nhuyễn thành bột) với số lượng lớn và ổn định mình sẽ cung cấp!
Thân chào!
 

levuong79

Nhanong.Com
Trời!
Hôm bữa nhớ là Bác nói để Bác coi lại chính xác mục đích chính của gianh đình rồi báo cho mình biết mà ta?
Hỏng lẻ bữa nhậu say?
 

Tuanthuocla

Thành viên mới
công ty levuong có bán phân vi sinh lẻ không vậy, mua số lượng ít có bán không?
 

Tuanthuocla

Thành viên mới
Thế ah. cảm ơn nhé! cho mình rồi quen ghé vào xin hoài lỗ đó. công ty to vậy ghé vào ngại quá.
 

Quảng cáo

Top